ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน