ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 772
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.80 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.80 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.80 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดหนองไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.40 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.40 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน