ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 45 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 40 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 40 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 39 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 38 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 38 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 37 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 36 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 35 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 35 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 31 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 30 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 28 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 28 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 26 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 18 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 8 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 5 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 5 เข้าร่วม 24  
26 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
27 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
28 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
29 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
30 โรงเรียนบ้านศรีพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
31 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
32 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน