ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 761
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 28 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนบ้านศรีพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน