ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 97.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดอรัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าไคร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.66 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.66 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.33 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.66 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.33 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62.66 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61.33 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56.66 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านชายท่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50.66 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 49.33 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 43.33 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวัดจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 41.66 เข้าร่วม 37  
38 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 40.66 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 29.33 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 21 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 16.33 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
45 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
46 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
47 โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนบ้านป่าตง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
49 โรงเรียนบ้านยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
52 โรงเรียนวัดนิลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
53 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
54 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
55 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
56 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
57 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
58 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
59 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน