ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบางสาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 14  
17 โรงเรียนวัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 14  
18 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 14  
19 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 21  
23 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 21  
24 โรงเรียนวัดนิลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 21  
25 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 25  
27 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 25  
28 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 25  
29 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 25  
30 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 32  
33 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนวัดอรัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 38  
43 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 46  
48 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 46  
49 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 49  
50 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 49  
51 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านควนรา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
54 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
55 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
56 โรงเรียนวัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
57 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน