ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านศรีพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 49 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 47 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 47 เข้าร่วม 25  
27 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 47 เข้าร่วม 25  
28 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 28  
30 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 45 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 41 เข้าร่วม 32  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน