ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 8  
11 โรงเรียนบ้านคันธุลี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดหนองไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดนิลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 14  
17 โรงเรียนบ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนวัดธัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 18  
22 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านไทรงาม(ไชยา) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 25  
29 โรงเรียนบ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านคลองราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนบ้านหินดาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 29  
33 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 29  
34 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 29  
35 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนสารภีอุทิศ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 38  
41 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 38  
42 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 44  
49 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 49  
51 โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 49  
52 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 49  
53 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 49  
54 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 49  
55 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 49  
56 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 49  
57 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 49  
58 โรงเรียนบ้านวังขุม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 58  
60 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 58  
61 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 58  
62 โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 62  
63 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 62  
64 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 62  
65 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 62  
66 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 62  
67 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 67  
68 โรงเรียนบ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 67  
69 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 67  
70 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 67  
71 โรงเรียนบ้านดินก้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 71  
72 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 71  
73 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 73  
74 โรงเรียนบ้านชายท่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 73  
75 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 73  
76 โรงเรียนบ้านป่าตง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 73  
77 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 73  
78 โรงเรียนวัดสุมังคลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54 เข้าร่วม 73  
79 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 79  
80 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 79  
81 โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 79  
82 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 79  
83 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 79  
84 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 84  
85 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 84  
86 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 84  
87 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 84  
88 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 51 เข้าร่วม 88  
89 โรงเรียนวัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 51 เข้าร่วม 88  
90 โรงเรียนวัดรัษฎาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 51 เข้าร่วม 88  
91 โรงเรียนวัดอัมพาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 51 เข้าร่วม 88  
92 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 92  
93 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 92  
94 โรงเรียนบ้านแม่แขก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 49 เข้าร่วม 94  
95 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 49 เข้าร่วม 94  
96 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 96  
97 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 96  
98 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 96  
99 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 96  
100 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 96  
101 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 96  
102 โรงเรียนวัดไตรรัตนากร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 96  
103 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 47 เข้าร่วม 103  
104 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 47 เข้าร่วม 103  
105 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 105  
106 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 105  
107 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 105  
108 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 105  
109 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 44 เข้าร่วม 109  
110 โรงเรียนวัดจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 44 เข้าร่วม 109  
111 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 44 เข้าร่วม 109  
112 โรงเรียนวัดพะแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 43 เข้าร่วม 112  
113 โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42 เข้าร่วม 113  
114 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 40 เข้าร่วม 114  
115 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 39 เข้าร่วม 115  
116 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
117 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
118 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน