ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านควนรา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60.33 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59.67 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59.33 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน