ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 734
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.20 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคชาธาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.80 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน