ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 721
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน