ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 5  
8 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 5  
9 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 9  
13 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 9  
14 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 14  
17 โรงเรียนบ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 14  
18 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 14  
19 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 19  
21 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 19  
23 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 19  
24 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 4 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 19  
25 โรงเรียนบ้านควนรา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านจำปาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านดินก้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 25  
28 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 25  
29 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 25  
30 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 25  
31 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 25  
32 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 25  
33 โรงเรียนบ้านคันธุลี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 33  
35 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 33  
36 โรงเรียนวัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 33  
37 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 33  
38 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 33  
39 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 33  
40 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 33  
41 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 41  
44 โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 41  
45 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 41  
46 โรงเรียนบ้านแม่แขก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 41  
47 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 41  
48 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู(รุ่งธรรม) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 41  
49 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 41  
50 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 50  
51 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 50  
52 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 50  
53 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 50  
54 โรงเรียนวัดนิลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 50  
55 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 50  
56 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 56  
57 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 56  
58 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 56  
59 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 56  
60 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 56  
61 โรงเรียนวัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 56  
62 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 56  
63 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 56  
64 โรงเรียนบ้านชายท่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 64  
65 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 64  
66 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 64  
67 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 64  
68 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 64  
69 โรงเรียนบ้านคชาธาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 69  
70 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 69  
71 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 69  
72 โรงเรียนบ้านตะกรบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 72  
73 โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 72  
74 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 72  
75 โรงเรียนบ้านเบญจา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 72  
76 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 72  
77 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 77  
78 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 77  
79 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 77  
80 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 77  
81 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 77  
82 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 82  
83 โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 82  
84 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 82  
85 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 85  
86 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 85  
87 โรงเรียนบ้านย่านยาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 85  
88 โรงเรียนบ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 85  
89 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 89  
90 โรงเรียนบ้านคลองราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 89  
91 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 89  
92 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 89  
93 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 89  
94 โรงเรียนบ้านมะเลาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 89  
95 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 89  
96 โรงเรียนวัดพะแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 89  
97 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 89  
98 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 89  
99 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 99  
100 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 100  
101 โรงเรียนบ้านท่าไคร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 100  
102 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 100  
103 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 100  
104 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 100  
105 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 100  
106 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 100  
107 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 100  
108 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 100  
109 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 109  
110 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 109  
111 โรงเรียนวัดรัษฎาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 109  
112 โรงเรียนวัดอรัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 109  
113 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 113  
114 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 113  
115 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 113  
116 โรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 113  
117 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 113  
118 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 51 เข้าร่วม 118  
119 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 51 เข้าร่วม 118  
120 โรงเรียนบ้านพัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 51 เข้าร่วม 118  
121 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 51 เข้าร่วม 118  
122 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 51 เข้าร่วม 118  
123 โรงเรียนวัดไตรรัตนากร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 51 เข้าร่วม 118  
124 โรงเรียนบ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 124  
125 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 124  
126 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 124  
127 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 124  
128 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
129 โรงเรียนบ้านป่าตง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
130 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
131 โรงเรียนวัดสุมังคลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
132 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน