ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 4 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 9  
12 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 14  
16 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 14  
17 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 14  
18 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 18  
21 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 18  
22 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 22  
25 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 22  
26 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 26  
28 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 29  
30 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 29  
31 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 31  
33 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 31  
34 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 31  
35 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 35  
38 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 38  
40 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 38  
41 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 38  
42 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 38  
43 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 38  
44 โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 44  
46 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 44  
47 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 44  
48 โรงเรียนบ้านจำปาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 48  
49 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 48  
50 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 48  
51 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 48  
52 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 52  
56 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 52  
57 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านพัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 57  
61 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 57  
62 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 62  
63 โรงเรียนบ้านท่าไคร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 62  
64 โรงเรียนวัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 62  
65 โรงเรียนวัดอรัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 62  
66 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 62  
67 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 67  
68 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 67  
69 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 67  
70 โรงเรียนวัดพะแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 67  
71 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 67  
72 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 72  
73 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 72  
74 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 72  
75 โรงเรียนบ้านบ่อกรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 72  
76 โรงเรียนบ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 72  
77 โรงเรียนวัดธัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 72  
78 โรงเรียน ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 78  
79 โรงเรียนบ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 78  
80 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 78  
81 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 78  
82 โรงเรียนบ้านหินดาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 78  
83 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 83  
84 โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 83  
85 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 83  
86 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 83  
87 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 83  
88 โรงเรียนวัดรัษฎาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 83  
89 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 89  
90 โรงเรียนบ้านวังขุม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 89  
91 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 89  
92 โรงเรียนบ้านคชาธาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 92  
93 โรงเรียนบ้านคันธุลี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 92  
94 โรงเรียนวัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 92  
95 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 92  
96 โรงเรียนสารภีอุทิศ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 92  
97 โรงเรียนบ้านป่าตง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 97  
98 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 97  
99 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 97  
100 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 97  
101 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู(รุ่งธรรม) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 97  
102 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 102  
103 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 102  
104 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 104  
105 โรงเรียนวัดนาคาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 104  
106 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 106  
107 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
108 โรงเรียนวัดหนองไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
109 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน