ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 605
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านศรีพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.67 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน