ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.67 ทอง 7  
9 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านควนรา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
24 โรงเรียนบ้านชายท่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
25 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
26 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน