ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านควนรา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.67 ทอง 4  
6 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
12 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน