ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 006
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.40 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน