ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 47.50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42.50 เข้าร่วม 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน