ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.20 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.60 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.60 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.80 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64.80 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56.60 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 51.60 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
16 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
17 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน