ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าไคร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านมะเลาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 5  
7 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดนิลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 9  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านพัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 17  
20 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 17  
21 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 17  
22 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านลูกเดือน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนวัดธัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 22  
26 โรงเรียนวัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 22  
27 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 22  
28 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 22  
29 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
36 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
37 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
38 โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
39 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
40 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
41 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
42 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
43 โรงเรียนบ้านป่าตง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
44 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
45 โรงเรียนบ้านวังขุม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
46 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
47 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
48 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
49 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
50 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
51 โรงเรียนวัดบางปอ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
52 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
53 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
54 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
55 โรงเรียนวัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
56 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
57 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
58 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน