ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 17  
20 โรงเรียนบ้านศรีพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน