ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน