ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.33 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านมะเลาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.33 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
22 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
23 โรงเรียนบ้านไทรงาม(พุนพิน) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
24 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
25 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน