ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61.33 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน