ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.67 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านควนรา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.67 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.67 เงิน 21  
23 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน