ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าไคร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 5  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 7  
10 โรงเรียนวัดรัษฎาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 7  
11 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 12  
15 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 15  
17 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านไทรงาม(ไชยา) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 23  
25 โรงเรียนบ้านพัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนบ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 30  
34 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 30  
35 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 30  
36 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 36  
40 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 36  
41 โรงเรียนวัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 36  
42 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 42  
46 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 42  
47 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 47  
50 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนวัดบางปอ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนวัดอัมพาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 50  
53 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 53  
54 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 53  
55 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 53  
56 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 56  
57 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 56  
58 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 58  
59 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 58  
60 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 58  
61 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57 เข้าร่วม 58  
62 โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 62  
63 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 63  
64 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53 เข้าร่วม 63  
65 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52 เข้าร่วม 65  
66 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 51 เข้าร่วม 66  
67 โรงเรียนบ้านคลองราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 67  
68 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 67  
69 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 67  
70 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 48 เข้าร่วม 70  
71 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 47 เข้าร่วม 71  
72 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 47 เข้าร่วม 71  
73 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 47 เข้าร่วม 71  
74 โรงเรียนบ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 47 เข้าร่วม 71  
75 โรงเรียนบ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46 เข้าร่วม 75  
76 โรงเรียนวัดหนองไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 40 เข้าร่วม 76  
77 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 30 เข้าร่วม 77  
78 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
79 โรงเรียนวัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
80 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน