ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านมะเลาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
14 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
15 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน