ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.75 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.75 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.50 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46.25 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 42.50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 41.25 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 40 เข้าร่วม 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน