ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.67 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
18 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านมะเลาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน