ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 6  
8 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
16 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
17 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
18 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
19 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
20 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนบ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
29 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
30 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
31 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
32 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
33 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน