ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดนิลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียน ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านท่าไคร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน