ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 9  
10 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 10  
12 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน