ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าไคร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดินก้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านไทรงาม(ไชยา) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 6  
9 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 6  
10 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 6  
11 โรงเรียนวัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 6  
12 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 12  
15 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 12  
16 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 12  
17 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 17  
20 โรงเรียนวัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 17  
21 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 17  
22 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 17  
23 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 17  
24 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 17  
25 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 17  
26 โรงเรียนวัดอัมพาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 17  
27 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 17  
28 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 17  
29 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 17  
30 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 30  
31 โรงเรียนบ้านพัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านพัฒนา2 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 30  
33 โรงเรียนบ้านยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 30  
34 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 30  
35 โรงเรียนวัดพะแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 30  
36 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 30  
37 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 37  
40 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 42  
44 โรงเรียน ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนบ้านควนรา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
49 โรงเรียนบ้านชายท่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
50 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
51 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
52 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
53 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
54 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
55 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
56 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
57 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
58 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
59 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
60 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
61 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
62 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
63 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
64 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
65 โรงเรียนบ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
66 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
67 โรงเรียนบ้านหินดาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
68 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
69 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
70 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
71 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
72 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
73 โรงเรียนบ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
74 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
75 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
76 โรงเรียนวัดจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
77 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
78 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
79 โรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
80 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
81 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
82 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
83 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
84 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
85 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
86 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
87 โรงเรียนวัดสุมังคลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
88 โรงเรียนวัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
89 โรงเรียนวัดอรัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
90 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
91 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
92 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
93 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
94 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 44  
95 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 95  
96 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 95  
97 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 95  
98 โรงเรียนบ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 95  
99 โรงเรียนวัดหนองไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 95  
100 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 100  
101 โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
102 โรงเรียนบ้านคลองราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
103 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
104 โรงเรียนบ้านคันธุลี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
105 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
106 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
107 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
108 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
109 โรงเรียนบ้านนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
110 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
111 โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
112 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
113 โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
114 โรงเรียนบ้านย่านยาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
115 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
116 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
117 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
118 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
119 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
120 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
121 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
122 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
123 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
124 โรงเรียนวัดนิลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
125 โรงเรียนวัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
126 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
127 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
128 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
129 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
130 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
131 โรงเรียนวัดไตรรัตนากร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
132 โรงเรียนสารภีอุทิศ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
133 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
134 โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
135 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
136 โรงเรียนบ้านศรีพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
137 โรงเรียนบ้านแม่แขก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
138 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
139 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
140 โรงเรียนวัดอัมพาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
141 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน