ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านมะเลาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านแม่แขก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 14  
16 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 14  
17 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน