ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่แขก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสารภีอุทิศ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
20 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
21 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
22 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
23 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
24 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน