ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 300
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 8  
10 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 8  
11 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 8  
12 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน