ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านท่าไคร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 5  
8 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 8  
11 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 8  
12 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนวัดอรัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 16  
20 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 16  
21 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านดินก้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 21  
24 โรงเรียนวัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 21  
25 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 21  
26 โรงเรียนวัดอัมพาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 21  
27 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 21  
28 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 21  
29 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 29  
31 โรงเรียนวัดสุมังคลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 29  
32 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 32  
35 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 32  
36 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 36  
39 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 36  
40 โรงเรียนวัดนิลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 36  
41 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 36  
42 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 36  
43 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 36  
44 โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 44  
46 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 44  
47 โรงเรียนวัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 44  
48 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 44  
49 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 44  
50 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 44  
51 โรงเรียนบ้านคันธุลี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 51  
52 โรงเรียนบ้านนาค้อ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 51  
53 โรงเรียนบ้านมะเลาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 51  
54 โรงเรียนบ้านศรีพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 51  
55 โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 51  
56 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 51  
57 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 57  
58 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 57  
59 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 57  
60 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 57  
61 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 4 เข้าร่วม 61  
62 โรงเรียน ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
63 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
64 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
65 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
66 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
67 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
68 โรงเรียนบ้านคลองราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
69 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
70 โรงเรียนบ้านควนรา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
71 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
72 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
73 โรงเรียนบ้านจำปาทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
74 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
75 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
76 โรงเรียนบ้านต้นยวน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
77 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
78 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
79 โรงเรียนบ้านทุ่งนางเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
80 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
81 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
82 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
83 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
84 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
85 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
86 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
87 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
88 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
89 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
90 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
91 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
92 โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
93 โรงเรียนบ้านป่าตง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
94 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
95 โรงเรียนบ้านพัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
96 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
97 โรงเรียนบ้านยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
98 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
99 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
100 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
101 โรงเรียนบ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
102 โรงเรียนบ้านหนองเหรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
103 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
104 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
105 โรงเรียนบ้านห้วยพุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
106 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
107 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
108 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
109 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
110 โรงเรียนบ้านเชี่ยวเฟือง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
111 โรงเรียนบ้านแม่แขก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
112 โรงเรียนบ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
113 โรงเรียนบ้านไทรงาม(พุนพิน) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
114 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
115 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
116 โรงเรียนวัดจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
117 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
118 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
119 โรงเรียนวัดธัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
120 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
121 โรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
122 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
123 โรงเรียนวัดพะแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
124 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
125 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
126 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
127 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
128 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
129 โรงเรียนวัดหนองไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
130 โรงเรียนวัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
131 โรงเรียนวัดอัมพาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
132 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
133 โรงเรียนวัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
134 โรงเรียนวัดไตรรัตนากร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
135 โรงเรียนสารภีอุทิศ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
136 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
137 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
138 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
139 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
140 โรงเรียนบ้านนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
141 โรงเรียนบ้านอ่างทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
142 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
143 โรงเรียนวัดบางพลา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
144 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
145 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู(รุ่งธรรม) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน