ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62.20 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61.60 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61.40 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52.40 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน