ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 271
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 7  
8 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านศรีพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน