ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 269
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 10  
13 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 20  
23 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 20  
24 โรงเรียนบ้านควนรา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง 24  
27 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 27  
28 โรงเรียน ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 28  
30 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 28  
31 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านคลองราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 33  
35 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 35  
36 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 36  
38 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 36  
39 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 36  
40 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านแม่แขก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 42  
44 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 42  
45 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 42  
46 โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 46  
48 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 46  
49 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 46  
50 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 46  
51 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 46  
52 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 46  
53 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 46  
54 โรงเรียนวัดบางพลา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 46  
55 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 46  
56 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 46  
57 โรงเรียนวัดอัมพาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 46  
58 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 58  
59 โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 58  
60 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 60  
62 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 62  
63 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 62  
64 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 64  
65 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 64  
66 โรงเรียนบ้านตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 66  
67 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 66  
68 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 66  
69 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 66  
70 โรงเรียนบ้านวังขุม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 66  
71 โรงเรียนบ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 66  
72 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 66  
73 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
74 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
75 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
76 โรงเรียนบ้านคันธุลี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
77 โรงเรียนบ้านตะกรบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
78 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
79 โรงเรียนบ้านท่าไคร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
80 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
81 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
82 โรงเรียนบ้านศรีพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
83 โรงเรียนบ้านหินดาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
84 โรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
85 โรงเรียนบ้านไทรงาม(ไชยา) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
86 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
87 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
88 โรงเรียนวัดจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
89 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
90 โรงเรียนวัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
91 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
92 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
93 โรงเรียนวัดหนองไทร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
94 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
95 โรงเรียนวัดไตรรัตนากร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
96 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 73  
97 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
98 โรงเรียนบ้านชายท่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
99 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
100 โรงเรียนวัดนาคาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
101 โรงเรียนวัดบางปอ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
102 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน