ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 268
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองราง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านคลองวัว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านบางปรุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 18  
21 โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 18  
22 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 18  
23 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 18  
24 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 18  
25 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 18  
26 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านบางหิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองจอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 27  
29 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 27  
30 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 27  
31 โรงเรียนบ้านดอนมะกอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 31  
33 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 33  
36 โรงเรียนบ้านบนไร่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านชายท่า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนวัดนันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 37  
41 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านท่าไท สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 41  
44 โรงเรียนบ้านพัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 41  
45 โรงเรียนบ้านมะม่วงงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 41  
46 โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 41  
47 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 47  
49 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 47  
50 โรงเรียนบ้านคันธุลี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 50  
51 โรงเรียนบ้านย่านยาว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 50  
52 โรงเรียนบ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 52  
53 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 52  
54 โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 52  
55 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 52  
56 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 52  
57 โรงเรียนบ้านหนองมน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 52  
58 โรงเรียนวัดบางน้ำจืด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 52  
59 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 52  
60 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 60  
61 โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 60  
62 โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 60  
63 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 63  
64 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 64  
65 โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 64  
66 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 64  
67 โรงเรียนบ้านช่องไม้งาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 64  
68 โรงเรียนบ้านตะกรบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 64  
69 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 64  
70 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 64  
71 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 64  
72 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 64  
73 โรงเรียนวัดน้ำหัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 64  
74 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 64  
75 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 64  
76 โรงเรียนวัดห้วยกรวด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 64  
77 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 64  
78 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 64  
79 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59 เข้าร่วม 64  
80 โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
81 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
82 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
83 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
84 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
85 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
86 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
87 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
88 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
89 โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
90 โรงเรียนวัดเขาพนมแบก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
91 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู(รุ่งธรรม) สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน