ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 241
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพุมเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางคราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดถ้ำสิงขร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดบ่อมะปริง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดวิชิตธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านสหกรณ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 55 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนวัดพระพรหม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 20  
23 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
24 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
25 โรงเรียนวัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน