ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 024
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านมะเลาะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.83 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.47 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดไตรรัตนากร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.83 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.33 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.33 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.67 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.50 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดสังขประดิษฐ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.33 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66.17 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.67 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนวัดจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.08 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64.67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64.67 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนวัดโกศาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64.50 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดนิลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62.33 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62.25 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61.83 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60.83 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60.67 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60.67 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60.33 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58.92 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58.67 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนวัดธัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58.67 เข้าร่วม 46  
48 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56.67 เข้าร่วม 48  
49 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56.33 เข้าร่วม 49  
50 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52.67 เข้าร่วม 50  
51 โรงเรียนบ้านท่าใหม่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 34 เข้าร่วม 51  
52 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 33 เข้าร่วม 52  
53 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
54 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน