ผลการแข่งขัน เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 213
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์พนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านสามสัก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดท่าตลิ่งชัน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน