ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 021
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.50 เงิน 4  
6 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.75 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านพรุยายชี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเขานาใน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.50 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62.50 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61.25 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านยางงาม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านป่าตง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60.75 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60.25 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน