ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 020
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดชยาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดทุ่งเซียด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76 เงิน 4  
6 โรงเรียนสหกรณ์นิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 74 เงิน 7  
9 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาแค สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 72 เงิน 11  
14 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านป่าตง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 14  
16 โรงเรียนวัดนิลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71 เงิน 14  
17 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนคีรีรัฐนิคม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนวัดขจรบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนวัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 18  
22 โรงเรียนวัดธัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 18  
23 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69 ทองแดง 18  
24 โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนวัดตรณาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนอนุบาลชนะพร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านพัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนวัดประชาวงศาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนอนุบาลวริศสา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64 ทองแดง 30  
33 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 35  
37 โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 35  
38 โรงเรียนบ้านใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 35  
39 โรงเรียนอนุบาลบ้านคุณหนู สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61 ทองแดง 35  
40 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
41 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
42 โรงเรียนบ้านปากทำเรียง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน