ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 002
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 91.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าแซะ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 76.20 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 73.30 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.40 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.10 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน