ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 190
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 98.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 49.70 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 49.60 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 44.20 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน