ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 184
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 93.10 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 90.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านพัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 87.20 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 86.10 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 82.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 79.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านบางขนุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.40 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.30 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.90 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนตาขุน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดอัมพาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64.80 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดตรีธาราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64.60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64.40 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.80 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านตะกรบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.60 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.40 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านเชี่ยวขวาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61.60 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดแหลมไผ่ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61.30 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดธัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60.90 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 58.50 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านคชาธาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56.70 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 54.10 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53.40 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 52.90 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
30 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำผุด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
31 โรงเรียนวัดนิลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
32 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 0 เข้าร่วม  
33 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
34 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  
35 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน