ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 181
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแสนสุข สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหัวเตย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเกษมบำรุง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 77.70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 75.30 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดธารน้ำไหล สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 71.20 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70.30 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำราด สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 69.80 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าขนอน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 68.90 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.80 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดรัตนาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านควนสูง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 67.10 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.40 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.30 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งพลับ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 65.10 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดโพธาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 64.80 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านวังผักแว่น สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63.40 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 63 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดนิลาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62.20 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดอินทราวาส สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 62.20 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 61.10 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60.30 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 60.30 ทองแดง 23  
25 โรงเรียนบ้านพัฒนา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 59.50 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 57.50 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56.80 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านคชาธาร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56.70 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนบ้านท่าไคร สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 56.60 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านโตนยาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 53.20 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนวัดน้ำพุ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 50 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 46.90 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านปากน้ำท่ากระจาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 36 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนบ้านปลายคลอง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน